Styret

Styret består av ni personer som representerer seg selv, men er preget av lokalmiljøet der de bor, andre foreninger de er medlemmer i, interesser de ellers har og sitt personlige forhold til dette unike området.
På denne måten kan vi si at Son, Krokstrand, Emmerstad, Hvitsten, Pepperstad og Hølen er representert i styret.
Videre har hver og en av oss kontakter inn i velforeninger, seilforening, Oslofjorden Friluftsråd, Naturvernforbundet, Forum for Natur og friluftsliv i Vestby (FNF), Vestby Turlag, Vestby Historielag og flere politiske partier.

 

Styrets kontaktperson:
Sverre Skibenes
Bosatt i Hvitsten
Medlem av Hvitsten Vel og Hvitsten Seilforening
Tlf: 901 76 201
Mail: sverre.skibenes@gmail.com

Ivar Windheim
Bosatt på Pepperstad
Styreleder Solligrenda vel på Pepperstad
Mail: i-wind@online.no

Kristian Vahl Østbye
Bosatt i Son
Leder av Naturvernforbundet i Vestby
Mail: kristian.ostbye@bym.oslo.kommune.no

Trygve Olsen
Bosatt i Vestby
Medlem av Naturvernforbundet i Vestby
Mail: trygve.olsen@jbv.no

Trine Wiik
Nettsideansvarlig
Bosatt i Hølen, hytte i Hvitsten
Medlem av Naturvernforbundet i Vestby, Hvitsten Seilforening
Mail: trine.naturvern@gmail.com

Nils Thorsen
Bosatt i Son
Leder av Turlaget i Vestby, leder av FNF, medlem av Naturvernforbundet i Vestby
nils@nils.no

Simon Stende
Facebookansvarlig
Hytte i Hvitsten
Mail: simonlstende@icloud.com

Tore Rahn
Bosatt i Vestby – Pepperstad og Krokstrand
Medlem av Historielaget i Vestby
trah@online.no

Torgeir Wiik
Bosatt i Hvitsten
Ansatt hos Petter Olsen
t.w@rammegaard.no

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker å bidra!

Bygdedagen 2014 red.

Kommentarer er stengt.