KVU klar: Fastforbindelse Moss – Horten bør utredes videre

Under dagens pressekonferanse i regjeringskvartalet kunne prosjektleder Anders Jordbakke informere om konklusjonene fra KVU.

Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss  - Horten fordi en slik løsning gir størst trafikantnytte og bidrar mest til regionforstørring.
Om fastforbindelsen skal være i form av tunell eller bro må utredes videre.

Statens Vegvesen er klar på at det er viktig å fortsette planleggingen av nytt løp i Oslofjordtunellen.

Dette vil si at Vestby i denne omgang er sikret å bevare sine fantastiske områder!

Gleden er stor, men samtidig ser vi at prosessen ikke er over. Mange vil fortsette å presse på for sine interesser.

Konklusjonene fra KVU oppsummert:

- Rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Bygging av bru nord for Drøbak gir størst nytte på lang sikt.

- Redusere Oslofjorden som barriere: Videre utredning av ny fast forbindelse Moss – Horten

- I første omgang må ferjesambandet utvikles og rv. 19 legges i tunnel gjennom Moss.

Gratulerer til alle som har stått på for å bevare våre fantastiske naturområder!

Rapporten fra Statens Vegvesen kan lastes ned her.

Se pressekonferansen hos Moss Avis her.

KVU nov

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.