«Avgjørelsen» kommer onsdag

Sett fra Emmerstad

Nå er det offentliggjort!! I en pressemelding på regjeringen.no står det at KVU skal overleveres samferdselsministeren onsdag  19.11 kl 09:30 med presse tilstede. Dette er en rapport om hvilken løsning Statens Vegvesen anbefaler for framtidig krysning av Oslofjorden.

Her er link til pressemeldingen.
Samferdselsministeren-tek-imot-KVU-for-kryssing-av-Oslofjorden.html?id=775026

La oss alle sende noen tanker i retning av dem og håpe at de har tatt et klokt valg som tåler ettertidens lys. De skulle velge en miljøvennlig og framtidsrettet løsning. Da blir det ikke en bro!!

Skulle det verste skje, husk at vi har fornuften på vår side!

  • En bro Vestby-Hurum vil føre til vesentlig lengre kjørevei for 25 000 biler og vogntog i døgnet. Økte utslipp klinger dårlig i 2014, det varmeste året siden målingene har startet.
  • En krysning Vestby-Hurum må ha 3 broer/krysninger for å løse oppgaven. Alle lengre enn Hardangerfjord-brua. Jernbaneverket har estimert sine kostnader til 49 mrd, totalen kan fort bli det dobbelte eller mer. Dette vil være en gigantisk feilinvestering!
  • En bro med tilførselsveier vil ødelegge unike naturområder for all framtid og gjøre deler av Oslofjorden uegnet til rekreasjon. Både på/ved fjorden og langs traseen. En telttur i Skjellvika i skyggen av av 4 felts bro blir ikke det samme. Ei heller en tur på skøyter på Hauertjern
  • Krysningen vil forstyrre og forringe livskvaliteten for mange beboere i Vestby kommune, samt hyttefolk og fastboende langs fjorden.
  • En tunnel med 2 løp vil være minst like driftssikker som en bro, og langt mer skånsom for miljøet.

Vi kan ikke begripe at Statens vegvesen mener at dette er en av de 3 beste måtene å krysse fjorden på i framtiden, eller at dette kan kalles en miljøvennlig og framtidsrettet krysning. La oss håpe de har endret sin oppfatning når de har sett nærmere på det.

Det er ikke så ofte vi ser det, men lik og del !
Vi trenger alle krefter som kan bidra med å kjempe for denne ødeleggelsen, om konklusjonen skulle bli en bro.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.