Storallianse mot bro

Antall artikler som omhandler KVU om krysning av Oslofjorden har tiltatt i media den siste tiden. Flere melder at en offentliggjøring nærmer seg – i denne saken som kan ødelegge deler av Oslofjorden med omland i uoverskuelig framtid. Hadde det i det minste vært fornuftig eller nødvendig – det er ingen av delene.

La fornuften råde!! Vi kommer aldri til å tillate at Oslofjorden ødelegges av dette feilgrepet.
Det er  mange som ønsker en bro, og det er viktig med engasjement slik at vi får fram motstanden mot denne ødeleggelsen.

Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten Son har samarbeidet med Frognmarkas venner, Naturvernforbundet i Hurum og Røyken og Røyken fjord og miljø for et felles standpunkt. Under disse samtalene har det vist seg at vi har et svært sammenfallende syn på saken, beskrevet under.
Saken er omtalt i følgende artikkel i Amta.

 

Sett fra Emmerstad

Vi er prinsipielt motstandere av at det skal bygges en bro over Oslofjorden.

En fastforbindelse i form av en bro over fjorden vil uavhengig av plassering virke sterkt ødeleggende for natur, miljø og områdets egnethet som boområde og rekreasjonsarena.

En bro med innfartsveier vil beslaglegge store naturområder i tillegg til å virke sterkt forurensende i form av støy. Støy bærer svært godt over vannet, og store områder vil bli berørt.

Vi mener:

  • Dagens tunnel mellom Drøbak og Hurum, RV23, må utbedres med nytt løp og forbedrede innfartsveier på begge sider.
  • Dagens fjordkryssing ved Moss-Horten må styrkes. Dette kan skje ved en opprusting av eksisterende fergeforbindelse eller i form av en tunnel.

Tunnelinnslagene må plasseres slik at det ikke er innsyn til disse fra fjorden, og så skånsomt som mulig for berørte områder.

 

 

 

 

 

 

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.