Hollænderseilasen 2014- Hvite seil, blankt vann og STILLHET

Hollænderseilasen er landets nest største seilas, og i år var 211 båter klare til start i Son.

Seilasen startet med lite vind. Flere hundre seilere fikk nyte noen rolige timer på speilblank fjord i ren stillhet. En slik stillhet man kun finner på fjorden. En stillhet alle som ferdes på og ved fjorden verdsetter svært høyt.

Som deltaker i en av båtene ble jeg naturlignok sittende å tenke over hvordan dette ville vært med en enorm bro over fjorden. Med 20 000 godstog og persontrafikk i jevn forstyrrende bakgrunnstøy…

For meg enda et argument. Si nei til bro!

 

Hollændern

 

 

PS: Vinden tok seg opp etterhvert og det ble en flott og krevende seilas tilbake til Son.

 

Medlemsmøte på tur i Hauer-skogene den 24. august kl 13.

Vestby Historielag arrangerer – Medlemsmøte på tur i Hauer-skogene den 24. august kl 13.

DSC_0063
Parkering og utgang i Emmerstad – Torp – Haugertjern – Tørfest – Emmerstad.
Ca. tre timer – ca 6.5 kilometer. Ta med litt niste og drikke etter behov.
Hva kan friluftslivet tape på eventuell ny motorvei til Emmerstad og fjordkryssing i Vestby?

Møt opp på detet alle som kan, det blir en fin mulighet til å få bedre kjennskap til området som vil berørt av en eventuell fjordkrysning.

http://www.vestbyhistorielag.org/Program.html

Mer synlige tilhengere av bro

Tilhengere av bro over fjorden er blitt mer synlige.  1 000 mennesker har så langt signert et opprop på nett hvor de krever bro over Oslofjorden fremfor et nytt tunnelløp. Hvor mange av disse bor i nærmiljøet til et av de fire KVU-konseptene?

I tillegg til underskriftskampanjen på opprop.net (søk kystlandskap) har brotilhengere også etablert en egen Facebook-gruppe, hvor gruppens medlemmer snakker varmt om bro fremfor tunnel.

Framstøtene fra brotilhengere viser hvor viktig det er at bromotstanderne holder dampen oppe. Vi må  bli enda flere på opprop.net (søk kystlandskap) og Facebook som markerer at vi ikke ønsker at den nye fjordkryssingen skal være en bro fra Vestby til Holmestrand.«Lik» oss på Facebook, signér oppropet og del med venner og bekjente. Stor motstand mot alternativet Vestby- Holmestrand kan være avgjørende når beslutningen tas.

Les saken i Røyken og Hurums avis her

 

Sett fra Emmerstad

 

 

 

Artikkel i VG/ E24

KVU begynner igjen å komme på dagsorden i media, senest i dag en artikkel i E24/VG. Artikkelen sier egentlig ikke noe nytt, men viser hvor stor usikkerhet det er knyttet til avgjørelsen som kommer. 

Sommeren i år har vist med all tydelighet den viktighet det berørte området har som rekreasjonsområde for hele Follos befolkning (og mange flere). Dette sammenfattet med det faktum at en krysning her vil medføre en stor omvei for det meste av trafikken som skal gå den veien, gjør at vi er villige til å legge ned mye energi for å kjempe for området.

Kast dere gjerne ut i nettdebatten som vil gå om temaet, få folk som enda ikke har engasjert seg til å vise sin støtte ved å invitere dem til denne siden. Det er enda mulig å påvirke avgjørelsen.

Ha en fortsatt fin sommer, nyt Vestbys flotte natur og kystlinje, den skal ikke ødelegges!

Link til artikkel

 

KVU’en utsettes

Ser ut som om vi må smøre oss med tålmodighet enda en stund før vi får vite noe om anbefalingen fra Statens Vegvesen(KVU).

Årets sommer har i alle fall tydeliggjort for oss hvilken galskap det ville være å rasere Vestbys strender, natur og kystlinje med en bro og motorvei. Vi krysser fingrene for at fornuften seirer!

http://www.moss-avis.no/nyheter/oslofjordforbindelse/kvu-en-utsettes-enda-en-gang-1.8533746

 https://www.youtube.com/watch?v=DTJqGrUK_HM

Knallreklame for kystlandskapet Hvitsten-Son

KrokstrandS14 EmmersatdS14

Denne fantastiske sommeren har mange valfartet til strendene i det unike kystlandskapet rett utenfor stuedøren vår. Tenk så flott å ha dette i nærområdet! Det skaper både sjele- og helsebot – også for de mange som tar veien fra innlandet. Kanskje går de etter dette turforslaget som sto i Østlandets blad 1. august og som vi velvilligst har fått bruke.

Langs Hvitsten-kysten_turforslag Oblad_web