Gledelig vedtak i kommunestyret

Mandagens kommunestyremøte endte som vi håpet med et gledelig enstemmig vedtak mot bro fra Vestby. Det er selvfølgelig ikke Vestby kommune som som skal ta den endelige avgjørelsen, men det er et viktig signal til prosjektgruppen. Spesielt ettersom Hurum ønsker broen, og har jobbet for det i lang tid. Vi ønsker selvsagt Hurum kommune alt godt, men i denne saken har de ikke utredet konsekvenser eller sett den helhetlige virkningen.
Dette er et viktig signal fra politikere og innbyggere i Vestby kommune om at friluftsområdene og kystlinjen verdsettes høyt.
Vi gleder oss også over det gode samarbeidsklimaet som har utviklet seg i denne saken mellom innbyggere, og politikere. Det gir håp for utviklingen av Vestby kommune framover.

http://www.moss-avis.no/nyheter/bru-nei-gledet-aktivister-1.8439717

Sett fra Emmerstad