Folkemøte i Vestby

Takk til alle engasjerte mennesker som møtte opp på folkemøtet i dag! Et fullsatt auditorium på Vestby VGS viser både politikere og vegvesenet som jobber med dette at mange bryr seg om området og den flotte naturen og kystlinjen vi har i Vestby. Da blir det ikke like enkelt å velge oss, selv om faren er der.

Saklige og gode innlegg av prosjektleder og Ivar fra Alliansen, mange gode spørsmål og tverrpolitisk enighet mot en bro ! Det er håp og det nytter at vi taler vår sak. Vi får koste på oss et dempet hurra, glede oss over et vellykket folkemøte og at innbyggere og politikere drar i samme retning og puste ut. Før vi fortsetter kampen for et område vi bryr oss om, dette skal vi ikke miste.

http://www.vestbyavis.no/nyheter/article7295593.ece