KVU’en utsettes

Ser ut som om vi må smøre oss med tålmodighet enda en stund før vi får vite noe om anbefalingen fra Statens Vegvesen(KVU).

Årets sommer har i alle fall tydeliggjort for oss hvilken galskap det ville være å rasere Vestbys strender, natur og kystlinje med en bro og motorvei. Vi krysser fingrene for at fornuften seirer!

http://www.moss-avis.no/nyheter/oslofjordforbindelse/kvu-en-utsettes-enda-en-gang-1.8533746

 https://www.youtube.com/watch?v=DTJqGrUK_HM

Det nærmer seg konklusjon

«Mange venter spent på konklusjonene i Konseptvalgutredningen (KVU).

KVU skal vurdere prinsipielle løsninger for utvikling av transporttilbudet på tvers av Oslofjorden.
Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt denne utredningen, og det har hele tiden vært meningen at den skal være klar i løpet av sommeren i år. Ifølge prosjektleder Jordbakke, er arbeidet noenlunde i rute.»

Les saken i Røyken og Hurums Avis: http://www.rha.no/nyheter/bro-eller-ikke-snart-far-du-svaret-1.8524779

Broen 3

Gledelig vedtak i kommunestyret

Mandagens kommunestyremøte endte som vi håpet med et gledelig enstemmig vedtak mot bro fra Vestby. Det er selvfølgelig ikke Vestby kommune som som skal ta den endelige avgjørelsen, men det er et viktig signal til prosjektgruppen. Spesielt ettersom Hurum ønsker broen, og har jobbet for det i lang tid. Vi ønsker selvsagt Hurum kommune alt godt, men i denne saken har de ikke utredet konsekvenser eller sett den helhetlige virkningen.
Dette er et viktig signal fra politikere og innbyggere i Vestby kommune om at friluftsområdene og kystlinjen verdsettes høyt.
Vi gleder oss også over det gode samarbeidsklimaet som har utviklet seg i denne saken mellom innbyggere, og politikere. Det gir håp for utviklingen av Vestby kommune framover.

http://www.moss-avis.no/nyheter/bru-nei-gledet-aktivister-1.8439717

Sett fra Emmerstad