KVU er klar, meningene er delte

Under dagens pressekonferanse i regjeringskvartalet kunne prosjektleder Anders Jordbakke informere om konklusjonene fra KVU.

Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss – Horten fordi en slik løsning gir størst trafikantnytte og bidrar mest til regionforstørring.
Om fastforbindelsen skal være i form av tunell eller bro må utredes videre.
Statens Vegvesen er klar på at det er viktig å fortsette planleggingen av nytt løp i Oslofjordtunellen.

Flere medier omtaler i dag konklusjonene i KVU og meningene er delte.

Du kan lese flere av dem her:

Moss Avis

Vestby Avis

Røyken og Hurums Avis

Aftenposten

Østlandets Blad

 

KVU klar: Fastforbindelse Moss – Horten bør utredes videre

Under dagens pressekonferanse i regjeringskvartalet kunne prosjektleder Anders Jordbakke informere om konklusjonene fra KVU.

Det anbefales videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss  - Horten fordi en slik løsning gir størst trafikantnytte og bidrar mest til regionforstørring.
Om fastforbindelsen skal være i form av tunell eller bro må utredes videre.

Statens Vegvesen er klar på at det er viktig å fortsette planleggingen av nytt løp i Oslofjordtunellen.

Dette vil si at Vestby i denne omgang er sikret å bevare sine fantastiske områder!

Gleden er stor, men samtidig ser vi at prosessen ikke er over. Mange vil fortsette å presse på for sine interesser.

Konklusjonene fra KVU oppsummert:

- Rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Bygging av bru nord for Drøbak gir størst nytte på lang sikt.

- Redusere Oslofjorden som barriere: Videre utredning av ny fast forbindelse Moss – Horten

- I første omgang må ferjesambandet utvikles og rv. 19 legges i tunnel gjennom Moss.

Gratulerer til alle som har stått på for å bevare våre fantastiske naturområder!

Rapporten fra Statens Vegvesen kan lastes ned her.

Se pressekonferansen hos Moss Avis her.

KVU nov

«Avgjørelsen» kommer onsdag

Sett fra Emmerstad

Nå er det offentliggjort!! I en pressemelding på regjeringen.no står det at KVU skal overleveres samferdselsministeren onsdag  19.11 kl 09:30 med presse tilstede. Dette er en rapport om hvilken løsning Statens Vegvesen anbefaler for framtidig krysning av Oslofjorden.

Her er link til pressemeldingen.
Samferdselsministeren-tek-imot-KVU-for-kryssing-av-Oslofjorden.html?id=775026

La oss alle sende noen tanker i retning av dem og håpe at de har tatt et klokt valg som tåler ettertidens lys. De skulle velge en miljøvennlig og framtidsrettet løsning. Da blir det ikke en bro!!

Skulle det verste skje, husk at vi har fornuften på vår side!

  • En bro Vestby-Hurum vil føre til vesentlig lengre kjørevei for 25 000 biler og vogntog i døgnet. Økte utslipp klinger dårlig i 2014, det varmeste året siden målingene har startet.
  • En krysning Vestby-Hurum må ha 3 broer/krysninger for å løse oppgaven. Alle lengre enn Hardangerfjord-brua. Jernbaneverket har estimert sine kostnader til 49 mrd, totalen kan fort bli det dobbelte eller mer. Dette vil være en gigantisk feilinvestering!
  • En bro med tilførselsveier vil ødelegge unike naturområder for all framtid og gjøre deler av Oslofjorden uegnet til rekreasjon. Både på/ved fjorden og langs traseen. En telttur i Skjellvika i skyggen av av 4 felts bro blir ikke det samme. Ei heller en tur på skøyter på Hauertjern
  • Krysningen vil forstyrre og forringe livskvaliteten for mange beboere i Vestby kommune, samt hyttefolk og fastboende langs fjorden.
  • En tunnel med 2 løp vil være minst like driftssikker som en bro, og langt mer skånsom for miljøet.

Vi kan ikke begripe at Statens vegvesen mener at dette er en av de 3 beste måtene å krysse fjorden på i framtiden, eller at dette kan kalles en miljøvennlig og framtidsrettet krysning. La oss håpe de har endret sin oppfatning når de har sett nærmere på det.

Det er ikke så ofte vi ser det, men lik og del !
Vi trenger alle krefter som kan bidra med å kjempe for denne ødeleggelsen, om konklusjonen skulle bli en bro.

Storallianse mot bro

Antall artikler som omhandler KVU om krysning av Oslofjorden har tiltatt i media den siste tiden. Flere melder at en offentliggjøring nærmer seg – i denne saken som kan ødelegge deler av Oslofjorden med omland i uoverskuelig framtid. Hadde det i det minste vært fornuftig eller nødvendig – det er ingen av delene.

La fornuften råde!! Vi kommer aldri til å tillate at Oslofjorden ødelegges av dette feilgrepet.
Det er  mange som ønsker en bro, og det er viktig med engasjement slik at vi får fram motstanden mot denne ødeleggelsen.

Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten Son har samarbeidet med Frognmarkas venner, Naturvernforbundet i Hurum og Røyken og Røyken fjord og miljø for et felles standpunkt. Under disse samtalene har det vist seg at vi har et svært sammenfallende syn på saken, beskrevet under.
Saken er omtalt i følgende artikkel i Amta.

 

Sett fra Emmerstad

Vi er prinsipielt motstandere av at det skal bygges en bro over Oslofjorden.

En fastforbindelse i form av en bro over fjorden vil uavhengig av plassering virke sterkt ødeleggende for natur, miljø og områdets egnethet som boområde og rekreasjonsarena.

En bro med innfartsveier vil beslaglegge store naturområder i tillegg til å virke sterkt forurensende i form av støy. Støy bærer svært godt over vannet, og store områder vil bli berørt.

Vi mener:

  • Dagens tunnel mellom Drøbak og Hurum, RV23, må utbedres med nytt løp og forbedrede innfartsveier på begge sider.
  • Dagens fjordkryssing ved Moss-Horten må styrkes. Dette kan skje ved en opprusting av eksisterende fergeforbindelse eller i form av en tunnel.

Tunnelinnslagene må plasseres slik at det ikke er innsyn til disse fra fjorden, og så skånsomt som mulig for berørte områder.

 

 

 

 

 

 

Hold fjorden fri for bru

Hold fjorden fri for bru uttaler stortingspolitiker Lysbakken i denne artikkelen i Moss avis. Uavhengig av politisk ståsted er det ikke vanskelig å være enig i dette. Kommunestyret i Vestby vedtok en enstemmig innstilling, vi sender utfordringen videre til stortinget!

http://www.moss-avis.no/nyheter/hold-fjorden-fri-for-bru-1.8636306

Oslofjorden er et mye brukt rekreasjonsområde for 1,5 milloner mennesker. Viktigheten av å bevare dette øker i takt med raskt voksende innbyggertall.

Køene på veiene vokser og 2014 vil bli det varmeste året i Norge siden målinger startet mange steder. Å velge en løsning som stimulerer til økt privatbilisme framover, og som endatil gir en vesentlig økt kjørelengde for privatbiler og veitransport, klinger dårlig som et svar på disse utfordringene.

Vi venter i spenning på avgjørelsen fra KVU, og er klare for det som måtte komme.

Med eller uten bro ? Valget er ikke så vanskelig. Klikk på bildene for å se i større versjon.

Med eller uten bro? valget er ikke så vanskelig.

Med eller uten bro? valget er ikke så vanskelig. Foto/illustrasjon T. Opdal

Slik vil vi fortsatt ha det

Slik vil vi fortsatt ha det- Foto: T. Opdal

 

 

Nei til bro- ja til batteridrevet bil-og passasjerferge

E24 hadde i går en artikkel om verdens første batteridrevede bil-og passasjerferge.

 

«Teknisk direktør Sigvald Breivik biter ikke negler, forsikrer han oss.

– Vi gleder oss veldig til å vise omverdenen at det er mulig å drive nullutslippsferger. Alle planer tilsier at vi skal være klare 1. januar, sier Breivik.»

Noe å tenke på for en fremtidsrettet, effektiv og miljøvennlig kryssing av Oslofjorden?

 

Artikkelen kan du lese her:
http://e24.no/energi/slik-blir-verdens-foerste-bil-og-passasjerferge-paa-batteri/23291088

Batteridrevet ferge

Medlemsmøte på tur i Hauer-skogene den 24. august kl 13.

Vestby Historielag arrangerer – Medlemsmøte på tur i Hauer-skogene den 24. august kl 13.

DSC_0063
Parkering og utgang i Emmerstad – Torp – Haugertjern – Tørfest – Emmerstad.
Ca. tre timer – ca 6.5 kilometer. Ta med litt niste og drikke etter behov.
Hva kan friluftslivet tape på eventuell ny motorvei til Emmerstad og fjordkryssing i Vestby?

Møt opp på detet alle som kan, det blir en fin mulighet til å få bedre kjennskap til området som vil berørt av en eventuell fjordkrysning.

http://www.vestbyhistorielag.org/Program.html

Artikkel i VG/ E24

KVU begynner igjen å komme på dagsorden i media, senest i dag en artikkel i E24/VG. Artikkelen sier egentlig ikke noe nytt, men viser hvor stor usikkerhet det er knyttet til avgjørelsen som kommer. 

Sommeren i år har vist med all tydelighet den viktighet det berørte området har som rekreasjonsområde for hele Follos befolkning (og mange flere). Dette sammenfattet med det faktum at en krysning her vil medføre en stor omvei for det meste av trafikken som skal gå den veien, gjør at vi er villige til å legge ned mye energi for å kjempe for området.

Kast dere gjerne ut i nettdebatten som vil gå om temaet, få folk som enda ikke har engasjert seg til å vise sin støtte ved å invitere dem til denne siden. Det er enda mulig å påvirke avgjørelsen.

Ha en fortsatt fin sommer, nyt Vestbys flotte natur og kystlinje, den skal ikke ødelegges!

Link til artikkel

 

KVU’en utsettes

Ser ut som om vi må smøre oss med tålmodighet enda en stund før vi får vite noe om anbefalingen fra Statens Vegvesen(KVU).

Årets sommer har i alle fall tydeliggjort for oss hvilken galskap det ville være å rasere Vestbys strender, natur og kystlinje med en bro og motorvei. Vi krysser fingrene for at fornuften seirer!

http://www.moss-avis.no/nyheter/oslofjordforbindelse/kvu-en-utsettes-enda-en-gang-1.8533746

 https://www.youtube.com/watch?v=DTJqGrUK_HM